9.2.8 לוח 9.28 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים