9.2.8 לוח 9.28 עוסקים בענפי המסחר והשירותים – ראשון לציון לפי שנה