9.2.9 לוח 9.29 מועסקים, לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון