9.2.9 לוח 9.29 פדיון בענפי המסחר והשירותים – ראשון לציון לפי שנה