9.3.0 לוח 9.30 עוסקים ופדיון בענפי המסחר והשירותים – ראשון לציון