9.3.1 לוח 9.31 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי מקום עבודה