9.3.1 לוח 9.31 מספר משרדי בנקים ומספר עובדי בנקים בערים הגדולות