9.3.1.0 התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות