9.3.1.1 התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות - גרף

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות