9.3.2 לוח 9.32 מספר החשבונות של פיקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון