9.3.2-3 לוח 9.32 מועסקים חלקית בדרך כלל לפי מין, בערים הגדולות