9.3.2-3 לוח 9.33 בלתי מועסקים בערים הגדולות

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים