9.3.2.0 התפלגות שטח רצפות של הנכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
נכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות