9.3.3.0 עסקים טעוני רישוי

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
רישוי עסקים