9.3.4 לוח 9.34 דורשי עבודה, מובטלים ותובעי הבטחת הכנסה, לפי שנה