9.3.6 לוח 9.36 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות לפי השמה