9.3.6 לוח 9.36 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות