9.3.6-7 לוח 9.36 משרדי בנקים עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות