9.3.6-7 לוח 9.37 משרדי בנקים עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות ל- 1000 תושבים