9.3.7 לוח 9.37 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות לפי קבוצות שיוך