9.3.7 לוח 9.37 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות