9.3.7-1 תרשים סטאטוס תעסוקה - ראשון לציון 2007

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים