9.3.8 לוח 9.38 מועסקים חלקית בדרך כלל לפי מין, בערים הגדולות