9.3.9 לוח 9.39 צריכת חשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים