9.4.0 לוח 9.40 מספר צרכני חשמל בערים הגדולות (מחוזות) לפי סוג הצרכנות