9.4.1 לוח 9.41 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות