9.4.1.0 דורשי עבודה בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
דורשי עבודה