9.4.2 לוח 9.42 עסקים טעוני רישוי עסקים

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים