9.4.2 לוח 9.42 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות, לפי השמה