9.4.2 לוח 9.42 צריכת החשמל הכללית לפי אזורים מנהליים

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים