9.4.2.0 התפלגות של דורשי עבודה בערים הגדולות, באחוזים

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
דורשי עבודה