9.4.3 לוח 9.43 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות, לפי קבוצות שיוך