9.4.3 לוח 9.43 צריכת החשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים