9.4.4 לוח 9.44 מספר החשבונות של פיקדונות הציבור בבנקים בראשון לציון