9.4.4 לוח 9.44 משקי בית,לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית ביישובים המונים 100,000 תושבים ומעלה