9.4.4.0 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות – אקדמאים, עולים וחיילים