9.4.7-8 לוח 9.47 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות