9.4.7-8 לוח 9.48 משרדי בנקים, עובדים ומספר חשבונות של פיקדונות הציבור בערים הגדולות ל- 1,000 תושבים