9.4.9 לוח 9.49 צריכת חשמל באזור ראשון לציון לפי סוג הצרכנות