9.5.1 לוח 9.51 צריכת חשמל באזורים נבחרים לפי סוג הצרכנות