9.5.1.0 מקבלי גמלאות ביטוח לאומי בערים נבחרות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
ביטוח לאומי