9.5.2 לוח 9.52 צריכת החשמל הכללית לפי אזורים מנהליים