9.5.2.0 תיקים פעילים ומקבלות דמי מזונות בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מקבלות דמי מזונות