9.5.3.0 שכר ממוצע שנתי בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
שכר ממוצע