9.5.7 לוח 9.57 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, ביישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים