9.6.4 לוח 9.64 צפיפות - מספר נפשות לחדר בערים הגדולות