9.6.6 לוח 9.66 משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר מפרנסים,ומספר ילדים במשק בית - ראשון לציון