9.7.1.0 צריכת חשמל באזור ראשון-לציון, לפי סוג הצרכנות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
חשמל