9.7.2.0 צרכני החשמל באזור ראשון-לציון, לפי סוג הצרכנות