9.7.3.0 צרכני חשמל בערים הגדולות (במחוזות) לפי סוג הצרכנות